EETEL

Elektriala parim artikkel 2004 • 1 • 6

A. Ulla. Lõuna-Eesti piirkondlik kohtumine • 1 • 15

A. Ulla. Esimesed praktikud kutseeksamil • 1 • 16

M. Matsi. Võrkpalliturniir  EETEL-2005 • 1 • 17

A. Ulla. Kümne aastaga on mõndagi tehtud • 2 • 5

R. Teemets. Meenutusi EETELi algusaastatest • 2 • 7

H. Liiser. EETELi tulevikunägemus • 2 • 13

Pilte EETELi 10-aastase tegevusjuubeli tähistamisest • 3 • 1

M. Matsi. EETELi Kiireim Kart 2005 • 3 • 20

M. Matsi. Korvpalliturniir EETEL-2005 • 3 • 20

P. Alekand. Leidkem ühiseid eesmärke • 4 • 5

A. Ulla. Kokkuvõte möödunud kooliaastast • 4 • 24

EETELi sügiskonverentsist • 4 • 29

A. Ulla. Kohtumine Riias • 5 • 8

A. Vaha. EETELi sügiskonverents • 5 • 14

M. Matsi. EETELi elektrifirmade TOP 2004 • 5 • 17

M. Matsi. EETELi juhatuse koosolekuil • 5 • 32

M. Matsi. EETELi jõulubowling 2005 • 6 • 11

EETELi uus liige Merge OÜ • 6 • 31

 

Elektertransport

D. Vinnikov, V. Boiko. Elektrirongide ER1 ja ER2 veoajami

energiavoogude analüüs • 1 • 28

R. Lahtmets. Doktoritöö trammi arvutipõhise juhtimise,
seire ja diagnostika alal • 4 • 32

 

Elektervalgustus

T. Kams. Kas valgustimüüjaid ootab helge tulevik? • 1 • 18

A. Vaha. Tänavavalgustuspostid peavad vastama Euroopa standardile EN 40 • 2 • 18

E. Risthein. Uus valgustehnikastandard • 3 • 37

E. Risthein. Valgustuspaigaldise hooldetegur • 5 • 22

E. Risthein. Russalka mälestussamba valgustus on taastatud • 5 • 30

A. Valdmann. Glasgow’ valgusfestival • 6 • 12

T. Tammvee. Õnnestunud valgustusseminar • 6 • 16

P. Arro. Hetk enne avamist • 6 • 17

I. Harjo. Valgustuse juhtimisest Jõhvi Kontserdimajas • 6 • 18

T. Paikre. Kui elektrivalgust veel ei olnud • 6 • 25

EETELi uus liige Merge OÜ • 6 • 31

 

Elektriajam

D. Vinnikov, V. Boiko. Elektrirongide ER1 ja ER2 veoajami

energiavoogude analüüs • 1 • 28

R. Lahtmets. Doktoritöö trammi arvutipõhise juhtimise,
seire ja diagnostika alal • 4 • 32

I. Roasto. ROBOTEX 2005 • 6 • 28

 

Elektrimõõtmised

V. Krutob. Vastavushindamise usaldatavus • 3 • 18

K. Jelle. Arvestinäitude täielik kauglugemine on tulekul • 4 • 26

J. Laurson. Miks peab klient maksma võrguettevõttele arvestite paigaldamise, olemasolu ja plommimise eest? • 4 • 30

 

Elektriohutus

M. Kärt. Elektriõnnetustest aastal 2004 • 1 • 30

J. Laurson. Korrastamata elektripaigaldis põhjustab õnnetusi • 2 • 28

V. Mägi. 85 aastat riiklikku elektripaigaldiste järelevalvet • 3 • 6

Preventa. Lihtsamalt rakendatavad ohutuslahendused • 5 • 7

 

Elektripaigaldiste ehitus

A. Kotli. Ehitusbuumi Eestis veel ei ole. Või juba on? • 1 • 5

Uue põlvkonna pistikupesad Enstolt • 1 • 20

E. Risthein. Uusi standardeid • 1 • 32

A. Vaha. Tänavavalgustuspostid peavad vastama Euroopa standardile EN 40 • 2 • 18

N. Schad. Gaasisolatsiooniga keskpingejaotlate kaabliliitmikud • 2 • 22

Universaalne telemeetriasüsteem TBOX • 2 • 31

Lihtsaim uus viis puitpõrandate soojendamiseks • 2 • 31

V. Mägi. 85 aastat riiklikku elektripaigaldiste järelevalvet • 3 • 6

G. Kaskla. Kuidas valida akusid ja nende laadimisseadmeid? • 3 • 10

J. Matsi. Kiirgusküttepaneelidest • 3 • 12

F. Noack, P. Hasse. Pikselahenduste sihilik tekitamine ja kinnipüüdmine –
utoopia või tegelikkus? • 3 • 22

G. Porcheray. Madalpinge-õhukaablite klemmid on muutunud

veelgi töökindlamaks • 3 • 26

A. Taal. Endla alajaam • 4 • 8

P. Respondek. Milleks on vaja piksekaitset? • 4 • 10

P. Raab. Liigpingekaitse tööstuses • 4 • 11

J. Väli. Liigpingepiirikute järelvoolust • 4 • 14

K. Jelle. Arvestinäitude täielik kauglugemine on tulekul • 4 • 26

J. Väli. Liigpingega ei tasu riskida • 5 • 26

75 aastat tagasi: Elektritöö teeb muret • 5 • 40

T. Nevala, P. Syrjäkari. Tallinna vanalinn sai nüüdisaegse
kõrgepingelise kaabelvõrgu • 6 • 10

I. Harjo. Valgustuse juhtimisest Jõhvi Kontserdimajas • 6 • 18

 

Elektripaigaldiste käit

Tõnis Tikk. Maandusreaktorid jaotusvõrgus • 1 • 21

J. Laurson. Korrastamata elektripaigaldis põhjustab õnnetusi • 2 • 28

U. Mahlapuu. Elektripaigaldiste käidukorraldus • 3 • 30

A. Kreegi. Mõtteid lepingulistest käidutöödest • 3 • 40

K. Jelle. Arvestinäitude täielik kauglugemine on tulekul • 4 • 26

U. Leitmäe. Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkivate jäätmete käitlemine • 4 • 28

J. Laurson. Miks peab klient maksma võrguettevõttele arvestite paigaldamise, olemasolu ja plommimise eest? • 4 • 30

E. Risthein. Elektripaigaldiste käidu standard uuenes • 4 • 31

J. Väli. Liigpingega ei tasu riskida • 5 • 26

 

Energeetika

K. Saar. Eesti elektrivõrk ja 9. jaanuari torm • 1 • 7

T. Peets, J. Lepa. Energeetikute ettevalmistamisest

Eesti Põllumajandusülikoolis • 1 • 10

T. Tikk. Maandusreaktorid jaotusvõrgus • 1 • 21

E. Risthein. Kyoto protokoll • 1 • 40

R. Pajo. Tallinna ja Harjumaa elektrivarustus areneb • 2 • 14

B. Lelumees. Kuidas vähendada katkestuse kestust? • 2 • 16

N. Schad. Gaasisolatsiooniga keskpingejaotlate kaabliliitmikud • 2 • 22

E. Risthein. Pakri tuulepark • 3 • 5

A. Taal. Endla alajaam • 4 • 8

E. Risthein. Virumaa Elektri Aktsiaseltsi teke • 4 • 16

R. Pajo. Põhivõrgu investeeringud Virumaal • 4 • 18

K. Jelle. Arvestinäitude täielik kauglugemine on tulekul • 4 • 26

J. Laurson. Miks peab klient maksma võrguettevõttele arvestite paigaldamise, olemasolu ja plommimise eest? • 4 • 30

J. Järvik, A. Kilk, V. Kesküla, A. Reivik, A. Oorn. Esimesed Eestis
väljatöötatud väike-tuulegeneraatorid • 5 • 9

L. Veskimäe. Elektrikute kutsevõistlus Lammasmäel • 5 • 12

S. Liive. Uus etapp alanud • 6 • 5

R. Pajo. Eestis loodi CIGRE rahvuslik komitee • 6 • 7

M. Uus. Narva Elektrijaamade renoveerimine • 6 • 8

T. Nevala, P. Syrjäkari. Tallinna vanalinn sai nüüdisaegse
kõrgepingelise kaabelvõrgu • 6 • 10

 

Ettevõtted

A. Ulla. Lõuna-Eesti piirkondlik kohtumine • 1 • 15

E. Risthein. Pakri tuulepark • 3 • 5

E. Risthein. Virumaa Elektri Aktsiaseltsi teke • 4 • 16

M. Matsi. EETELi elektrifirmade TOP 2004 • 5 • 17

M. Uus. Narva Elektrijaamade renoveerimine • 6 • 8

T. Nevala, P. Syrjäkari. Tallinna vanalinn sai nüüdisaegse
kõrgepingelise kaabelvõrgu • 6 • 10

T. Riit. OBO Bettermann Baltic OÜ 5 aastat • 6 • 14

I. Harjo. Valgustuse juhtimisest Jõhvi Kontserdimajas • 6 • 18

E. Velmre. Nanotehnoloogiat meilt ja mujalt • 6 • 22

EETELi uus liige Merge OÜ • 6 • 31

 

Haridus, koolitus, kutseomistamine, pädevus

T. Peets, J. Lepa. Energeetikute ettevalmistamisest

Eesti Põllumajandusülikoolis • 1 • 10

M. Ummelas. Vahur Mägi väärtustab eesti insenere rahvusriigi rajajatena • 1 • 12

R. Lahtmets. Teine rahvusvaheline sümpoosion
Elektrotehnilise hariduse päevaprobleemidest • 1 • 14

A. Ulla. Esimesed praktikud kutseeksamil • 1 • 16

E. Risthein. Doktorikraad Lundi Ülikoolist • 2 • 19

Kymdata Oy alustab koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga

ja Tallinna Polütehnikumiga • 2 • 30

J. Mickfeldt. EETEL-EKSPERT OÜ mai ja juuni koolituskalendrist • 2 • 33

J. Mickfeldt. EETEL-EKSPERT OÜ sügisene koolituskalender • 3 • 4

L. Shevtshenko, O. Ruban. Kohtla-Järve Polütehnikum 60 • 3 • 14

T. Metusala. Olev Tapupere 75 • 3 • 16

P. Raesaar. Eeli Tiigimägi 75 • 3 • 17

J. Valtin. TTÜ energeetikateaduskonna elektrialade lõpetajad
mais-juunis 2005 • 3 • 28

T. Metusala. Olev Liik 25.02.1957–12.08.2005 • 4 • 7

J. Mickfeldt. EETEL-EKSPERT OÜ sügisene koolituskalender • 4 • 6

A. Ulla. Kokkuvõte möödunud kooliaastast • 4 • 24

R. Lahtmets. Doktoritöö trammi arvutipõhise juhtimise,
seire ja diagnostika alal • 4 • 32

EETEL-EKSPERT OÜ sügisene koolituskalender • 5 • 6

L. Veskimäe. Elektrikute kutsevõistlus Lammasmäel • 5 • 12

H. Tammoja. Seminar Pikse- ja liigpingekaitse standardid • 5 • 28

75 aastat tagasi: Elektritöö teeb muret • 5 • 40

J. Mickfeldt. EETEL-EKSPERT OÜ kevadine koolituskalender • 6 • 6

E. Velmre. Nanotehnoloogiat meilt ja mujalt • 6 • 22

I. Roasto. ROBOTEX 2005 • 6 • 28

J. Valtin. TTÜ energeetikateaduskonna elektrialade lõpetajad
detsembris 2005 • 6 • 30

 

Juhtkirjad

A. Kotli. Ehitusbuumi Eestis veel ei ole. Või juba on? • 1 • 5

A. Ulla. Kümne aastaga on mõndagi tehtud • 2 • 5

E. Risthein. Raske on  • 3 • 3

P. Alekand. Leidkem ühiseid eesmärke • 4 • 5

P. Syrjäkari. Lojaalne ja nõudlik klient on parim klient • 5 • 5

S. Liive. Uus etapp alanud • 6 • 5

 

Konkursid, võistlused

Elektriala parim artikkel 2004 • 1 • 6

L. Veskimäe. Elektrikute kutsevõistlus Lammasmäel • 5 • 12

M. Matsi. EETELi elektrifirmade TOP 2004 • 5 • 17

I. Roasto. ROBOTEX 2005 • 6 • 28

 

Liidud, seltsid

R. Pajo. Eestis loodi CIGRE rahvuslik komitee • 6 • 7

J. Telgmaa. Eesti Rooma Klubi vaatab tulevikku • 6 • 29

 

Messid, näitused, konverentsid

R. Lahtmets. Teine rahvusvaheline sümpoosion
Elektrotehnilise hariduse päevaprobleemidest • 1 • 14

H. Tammoja. Seminar Pikse- ja liigpingekaitse standardid • 5 • 28

A. Valdmann. Glasgow’ valgusfestival • 6 • 12

T. Tammvee. Õnnestunud valgustusseminar • 6 • 16

 

Normid, standardid

E. Risthein. Uusi standardeid • 1 • 32

R. Juhanson. Eesti Standardikeskus sai viie aastaseks • 2 • 26

V. Mägi. 85 aastat riiklikku elektripaigaldiste järelevalvet • 3 • 6

E. Risthein. Uus valgustehnikastandard • 3 • 37

E. Risthein. Elektripaigaldiste käidu standard uuenes • 4 • 31

H. Tammoja. Seminar Pikse- ja liigpingekaitse standardid • 5 • 28

E. Velmre. Nanotehnoloogiat meilt ja mujalt • 6 • 22

 

Personaalia

T. Metusala. Olev Tapupere 75 • 3 • 16

P. Raesaar. Eeli Tiigimägi 75 • 3 • 17

T. Metusala. Olev Liik 25.02.1957–12.08.2005 • 4 • 7

 

Raamatututvustused

Elektronergeetika sõnastik • 2 • 27

Elmo Pettai. Tootmise automatiseerimine • 2 • 27

Elamute elektripaigaldised • 4 • 22

Vahur Mägi. Minerva rüütlid. Eesti insener kodus ja võõrsil • 5 • 29

Blitz-Planer • 5 • 29

 

Tähtpäevad

E. Risthein. Tähtpäevi  • 1 • 36, 2 • 36, 3 • 36,  4 • 36, 5 • 36,  6 • 36

E. Risthein. Virumaa Elektri Aktsiaseltsi teke • 4 • 16

T. Riit. OBO Bettermann Baltic OÜ 5 aastat • 6 • 14

 

Uudised

E. Risthein. Uudiseid Eestist •2 • 32, 3 • 32, 4 • 32, 5 • 32, 6 • 32

E. Risthein. Uudiseid maailmast • 1 • 32, 2 • 32, 3 • 32,  4 • 32, 5 • 32, 6 • 32

J. Mickfeldt. Uudiseid pildis • 1 • 34, 2 • 34, 3 • 34,  4 • 34, 5 • 34, 6 • 34

 

 

Autorite register

Alekand, P. Leidkem ühiseid eesmärke • 4 • 5

Arro, P. Hetk enne avamist • 6 • 17

Boiko, V.; Vinnikov, D. Elektrirongide ER1 ja ER2 veoajami

energiavoogude analüüs • 1 • 28

Harjo, I. Valgustuse juhtimisest Jõhvi Kontserdimajas • 6 • 18

Hasse, P; Noack, F. Pikselahenduste sihilik tekitamine ja kinnipüüdmine –
utoopia või tegelikkus? • 3 • 22

Jelle, K. Arvestinäitude täielik kauglugemine on tulekul • 4 • 26

Juhanson, R. Eesti Standardikeskus sai viie aastaseks • 2 • 26

Järvik, J.; Kilk, A.; Kesküla, V.; Reivik, A.; Oorn, A. Esimesed Eestis
väljatöötatud väike-tuulegeneraatorid • 5 • 9

Kams, T. Kas valgustimüüjaid ootab helge tulevik? • 1 • 18

Kaskla, G. Kuidas valida akusid ja nende laadimisseadmeid? • 3 • 10

Kesküla, V.; Järvik, J.; Kilk, A.; Reivik, A.; Oorn, A. Esimesed Eestis
väljatöötatud väike-tuulegeneraatorid • 5 • 9

Kilk, A.; Järvik, J.; Kesküla, V.; Reivik, A.; Oorn, A. Esimesed Eestis
väljatöötatud väike-tuulegeneraatorid • 5 • 9

Kotli, A. Ehitusbuumi Eestis veel ei ole. Või juba on? • 1 • 5

Kreegi, A. Mõtteid lepingulistest käidutöödest • 3 • 40

Krutob, V. Vastavushindamise usaldatavus • 3 • 18

Kärt, M. Elektriõnnetustest aastal 2004 • 1 • 30

Lahtmets, R. Doktoritöö trammi arvutipõhise juhtimise,
seire ja diagnostika alal • 4 • 32

Lahtmets, R. Teine rahvusvaheline sümpoosion
Elektrotehnilise hariduse päevaprobleemidest • 1 • 14

Laurson, J. Korrastamata elektripaigaldis põhjustab õnnetusi • 2 • 28

Laurson, J. Miks peab klient maksma võrguettevõttele arvestite paigaldamise, olemasolu ja plommimise eest? • 4 • 30

Leitmäe, U. Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkivate jäätmete käitlemine • 4 • 28

Lelumees, B. Kuidas vähendada katkestuse kestust? • 2 • 16

Lepa, J.; Peets, T. Energeetikute ettevalmistamisest

Eesti Põllumajandusülikoolis • 1 • 10

Liiser, H. EETELi tulevikunägemus • 2 • 13

Liive, S. Uus etapp alanud • 6 • 5

Mahlapuu, U. Elektripaigaldiste käidukorraldus • 3 • 30

Matsi, J. Kiirgusküttepaneelidest • 3 • 12

Matsi, M. EETELi elektrifirmade TOP 2004 • 5 • 17

Matsi, M. EETELi juhatuse koosolekuil • 5 • 32

Matsi, M. EETELi jõulubowling 2005 • 6 • 11

Matsi, M. EETELi Kiireim Kart 2005 • 3 • 20

Matsi, M. Korvpalliturniir EETEL-2005 • 3 • 20

Matsi, M. Võrkpalliturniir  EETEL-2005 • 1 • 17

Metusala, T. Olev Liik 25.02.1957–12.08.2005 • 4 • 7

Metusala, T. Olev Tapupere 75 • 3 • 16

Mickfeldt, J. Uudiseid pildis • 1 • 34, 2 • 34, 3 • 34, 4 • 34, 5 • 34, 6 • 34

Mägi, V. 85 aastat riiklikku elektripaigaldiste järelevalvet • 3 • 6

Nevala, T.; Syrjäkari, P. Tallinna vanalinn sai nüüdisaegse
kõrgepingelise kaabelvõrgu • 6 • 10

Noack, F.; Hasse, P. Pikselahenduste sihilik tekitamine ja kinnipüüdmine –
utoopia või tegelikkus? • 3 • 22

Oorn, A.; Järvik, J.; Kilk, A.; Kesküla, V.; Reivik, A. Esimesed Eestis
väljatöötatud väike-tuulegeneraatorid • 5 • 9

Paikre, T. Kui elektrivalgust veel ei olnud • 6 • 25

Pajo, R. Eestis loodi CIGRE rahvuslik komitee • 6 • 7

Pajo, R. Põhivõrgu investeeringud Virumaal • 4 • 18

Pajo, R. Tallinna ja Harjumaa elektrivarustus areneb • 2 • 14

Peets, T.; Lepa, J. Energeetikute ettevalmistamisest

Eesti Põllumajandusülikoolis • 1 • 10

Porcheray, G. Madalpinge-õhukaablite klemmid on muutunud

veelgi töökindlamaks • 3 • 26

Raab, P. Liigpingekaitse tööstuses • 4 • 11

Raesaar, P. Eeli Tiigimägi 75 • 3 • 17

Reivik, A.; Järvik, J.; Kilk, A.; Kesküla, V.; Oorn, A. Esimesed Eestis
väljatöötatud väike-tuulegeneraatorid • 5 • 9

Respondek, P. Milleks on vaja piksekaitset? • 4 • 10

Riit, T. OBO Bettermann Baltic OÜ 5 aastat • 6 • 14

Risthein, E. Doktorikraad Lundi Ülikoolist • 2 • 19

Risthein, E. Elektripaigaldiste käidu standard uuenes • 4 • 31

Risthein E. Kyoto protokoll • 1 • 40

Risthein, E. Pakri tuulepark • 3 • 5

Risthein, E. Raske on  • 3 • 3

Risthein, E. Russalka mälestussamba valgustus on taastatud • 5 • 30

Risthein, E. Tähtpäevi • 1 • 36,  2 • 36,  3 • 36,  4 • 36,  5 • 36,  6 • 36

Risthein, E. Uudiseid Eestist •2 • 32,  3 • 32,  4 • 32, 5 • 3,  6 • 32,

Risthein, E. Uudiseid maailmast • 1 • 32, 2 • 32, 3 • 32,  4 • 32,  5 • 32, 6 • 32

Risthein, E. Uusi standardeid • 1 • 32

Risthein, E. Uus valgustehnikastandard • 3 • 37

Risthein, E. Valgustuspaigaldise hooldetegur • 5 • 22

Risthein, E. Virumaa Elektri Aktsiaseltsi teke • 4 • 16

Roasto, I. ROBOTEX 2005 • 6 • 28

Ruban, O.; Shevtshenko, L. Kohtla-Järve Polütehnikum 60 • 3 • 14

Saar, K. Eesti elektrivõrk ja 9. jaanuari torm • 1 • 7

Schad, N. Gaasisolatsiooniga keskpingejaotlate kaabliliitmikud • 2 • 22

Shevtshenko, L.; Ruban, O. Kohtla-Järve Polütehnikum 60 • 3 • 14

Syrjäkari, P. Lojaalne ja nõudlik klient on parim klient • 5 • 5

Syrjäkari P.; Nevala, T. Tallinna vanalinn sai nüüdisaegse
kõrgepingelise kaabelvõrgu • 6 • 10

Taal, A. Endla alajaam • 4 • 8

Tammoja, H. Seminar Pikse- ja liigpingekaitse standardid • 5 • 28

Tammvee, T. Õnnestunud valgustusseminar • 6 • 16

Teemets, R. Meenutusi EETELi algusaastatest • 2 • 7

Telgmaa, J. Eesti Rooma Klubi vaatab tulevikku • 6 • 29

Tikk, T. Maandusreaktorid jaotusvõrgus • 1 • 21

Ulla, A. Esimesed praktikud kutseeksamil • 1 • 16

Ulla, A. Kohtumine Riias • 5 • 8

Ulla, A. Kokkuvõte möödunud kooliaastast • 4 • 24

Ulla, A. Kümne aastaga on mõndagi tehtud • 2 • 5

Ulla, A. Lõuna-Eesti piirkondlik kohtumine • 1 • 15

Ummelas, M. Vahur Mägi väärtustab eesti insenere rahvusriigi rajajatena • 1 • 12

Uus, M. Narva Elektrijaamade renoveerimine • 6 • 8

Vaha, A. EETELi sügiskonverents • 5 • 14

Vaha, A. Tänavavalgustuspostid peavad vastama Euroopa standardile EN 40 • 2 • 18

Valdmann, A. Glasgow’ valgusfestival • 6 • 12

Valtin, J. TTÜ energeetikateaduskonna elektrialade lõpetajad
detsembris 2005 • 6 • 30

Valtin, J. TTÜ energeetikateaduskonna elektrialade lõpetajad
mais-juunis 2005 • 3 • 28

Velmre, E. Nanotehnoloogiat meilt ja mujalt • 6 • 22

Veskimäe, L. Elektrikute kutsevõistlus Lammasmäel • 5 • 12

Vinnikov, D.; Boiko, V. Elektrirongide ER1 ja ER2 veoajami

energiavoogude analüüs • 1 • 28

Väli, J. Liigpingega ei tasu riskida • 5 • 26

Väli, J. Liigpingepiirikute järelvoolust • 4 • 14