ELEKTRIKU TÖÖOHUTUSKOOLITUS

//ELEKTRIKU TÖÖOHUTUSKOOLITUS
ELEKTRIKU TÖÖOHUTUSKOOLITUS2018-02-25T22:06:33+02:00

Koolituse eesmärgiks on tutvustada elektriinseneridele, elektripaigaldiste eest vastutavatele isikutele, elektritöö(vastutavatele) juhtijatele ja projektijuhtidele  EVS-EN 50110-1:2013 alusel koostatud elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendit, mis hakkas kehtima 2015 aastal ning selle rakendamist elektriettevõttes. Samuti  C-isikute ja  tööbrigaadi liikmete koolitus elektritööde ohutuse tagamisel.

Koolituse kestus on 8 tundi. ning lõppeb teadmiste kontrolliga.