Koolituse eesmärgiks on tutvustada elektriinseneridele, elektripaigaldiste eest vastutavatele isikutele, elektritöö(vastutavatele) juhtijatele ja projektijuhtidele  EVS-EN 50110-1:2013 alusel koostatud elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendit, mis hakkas kehtima 2015 aastal ning selle rakendamist elektriettevõttes. Samuti  B, C ja D -isikute  koolitus elektritööde ohutuse tagamisel Elektrilevi jaotusvõrgus

 Koolitus on mõeldud ohutusalaste teadmiste värskendamiseks elektriisikutele ja ohuteadlikele isikutele.

Koolituse kestus on 8 akadeemilist tundi. ning lõppeb teadmiste kontrolliga.

Mille alusel antakse välja vastavasisuline tunnistus, mis on aluseks töötunnistuse vormistamisel või eksamile lubamiseks viimase taotlemisel.