Teatavasti on Eesti Energia AS  püstitanud nõude kaablitööde kvaliteedi tõstmiseks ja sellega seoses nõuab kaablitöödega tegelevatelt ettevõtetelt vastavasisulise koolitussertifikaadi esitamist alates 2016. Sertifikaadi kehtivus ei tohi ületada kolme aastat. Koolitus on mõeldud kaabelliinide paigaldajatele ja paigaldustööde juhtidele. Samuti neile, kellede eelmisest koolitusest on möödunud 3 aastat. Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga. Edukalt sooritatud teadmiste kontrolli alusel antakse välja vastavasisuline tunnistus, mis annab õiguse osaleda kaablipaigaldustöödel.

Tuginedes eelnevale korraldab EETEL-Ekspert OÜ   vastavasisulise koolituse.  .Koolitus toimub Tallinnas Elektrilevi OÜ polügoonil, Kivikülvi 11, Tallinn. Hind sisaldab abi- ja jaotusmaterjale, lõunat ja kohvipause.

Koolituse kestus 8  akadeemilist tundi.