Koolitus on mõeldud tegevelektrikule igaaastase täiend ja juhendkoolitusena.

Käsitlemist leiavad käidustandardist lähtuvad  teemavaldkonnad ja ohutud töövõtted. Tuletame meelde nõudeid elektritööde korraldamisele erinevates olukordades ja- tingimustes. Tuletame meelde nõudeid madalpinge elektripaigaldistele ja seadmetele. Samuti nõuded individuaalsetele kaitse ja töövahenditele.

Koolituse kestus 8 akadeemilist tundi ning lõppeb teadmiste kontrolliga.

Mille alusel antakse välja vastavasisuline tunnistus, mis on aluseks töötunnistuse vormistamisel või ettevõttesisese eksamile lubamiseks.