PAIGALDUS- JA KÄIDUELEKTRIKU TÄIEND- JA OHUTUSKOOLITUS

PAIGALDUS- JA KÄIDUELEKTRIKU TÄIEND- JA OHUTUSKOOLITUS 2017-10-12T14:48:49+00:00

Koolitus on mõeldud tegevelektrikule igaaastase täiend ja juhendkoolitusena.

Käsitlemist leiavad käidustandardist lähtuvad  teemavaldkonnad ja ohutud töövõtted. Tuletame meelde nõudeid elektritööde korraldamisele erinevates olukordades ja- tingimustes. Tuletame meelde nõudeid madalpinge elektripaigaldistele ja seadmetele. Samuti nõuded individuaalsetele kaitse ja töövahenditele.