EETEL-Ekspert OÜ üks missioon on koolitada parimaid valdkonna spetsialiste ja hoida ettevõtteid kursis viimaste nõuete ja ajakohaseima informatsiooniga. Kuna elektritööde teostamine on sageli seotud mitmete ohtudega, siis eriline rõhuasetus on ohutusteadlikkuse tõstmisel.

Koolituste läbiviimisel lähtutakse riiklikest normidest ja standarditest ning sellega seoses soovitame tutvuda täiskasvnute koolituse seadusega

Kasulikku ja asjakohast teavet Maksu- ja Tolliameti kodulehelt (www.emta.ee)

Ärikeskkonda ja töötajaskonda puudutav info:

Maksuvaba miinimumi muutus alates 01.01.2018 (EMTA)