Autor.  Pealkiri  • ajakirja nr • lehekülg

Martin Abel. Miks on vajalik tehniline kontroll  • 1 • 22

Rein Aro. Tallinna Tehnikaülikoolis vastloodud elektrotehnika instituut soovib olla elektriala kompetentsikeskus (intervjuu prof. Tõnu Lehtlaga)  • 1 • 6

Rein Aro. Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis algasid segaolmejäätmete katsepõletused  • 3 • 28

Rein Aro. Käesolev oktoobrikuu Elektriala kannab numbrit 100  • 6 • 8

Rein Aro. Vaadakem sagedamini virtuaalsesse peeglisse  • 6 • 13

Rein Aro. Nüüdisaegne tänavavalgustus  • 8 • 26

Vladislav Aunapuu. Vahejuhtumid jaotusvõrgus Elektrilevi OÜ partneritega 2012. aastal  • 1 • 12

Vladislav Aunapuu. Elektriohutusest  • 3 • 14

Vladislav Aunapuu. Võrguelektrikute Eesti Meistrivõistlused 2013  • 4 • 10

Viktor Bolgov. Üleminek põlevkivielektrilt tuule- ja päikeseelektrile – kuidas ja millal?  • 1 • 21

Viktor Bolgov. Üleminek põlevkivielektrilt tuule- ja päikeseelektrile – kuidas ja millal? 2.  • 2 • 18

Indrek Gregor. Üle 20 aasta AS Koneskot  • 3 • 10

Karin Havi. Tänu elektrile  • 5 • 5

Mihkel Härm. Energiapoliitika arendamisel tuleb arvestada globaalsete, Euroopa ja riiklike mõjudega  • 2 • 12

Mihkel Härm. WEC: ratsionaalne energiapoliitika on muutunud võimatuks  • 4 • 22

Sven Ilves. Tänavavalgustuse areng Tartu linnas  • 5 • 14

Kuno Janson. Üleminek põlevkivielektrilt tuule- ja päikeseelektrile – kuidas ja millal?  • 1 • 21

Kuno Janson. Üleminek põlevkivielektrilt tuule- ja päikeseelektrile – kuidas ja millal? 2.  • 2 • 18

Rein Jauk. Seljataga on viisteist aastat  • 8 • 5

Tuuliki Kasonen. Tuuleenergia – üks väga eestilik asi  • 5 • 22

Jaan Kiviall. Mida teha, kui tööl on juhtunud õnnetus? 4.  • 1 • 18

Ardo Kuusk. Diiselgeneraator lihtne või keeruline?  • 7 • 26

Meelis Kärt. 2012. aasta elektriõnnetused  • 1 • 10

Ain Köster. Tähtsa Eesti Elektrijaama alajaama renoveerimine jõudis poole peale  • 6 • 38

Ain Köster. Oktoobris algasid EstLink 2 süsteemitestid  • 7 • 30

Jüri Laurson. Elamute elektripaigaldiste renoveerimiseks on vaja riiklikke toetusi  • 2 • 17

Tõnu Lehtla. Elekter meie ümber  • 1 • 5

Urmas Leitmäe. Elektritöö ja ehituse töövõtuleping  • 1 • 16

Urmas Leitmäe. Mis on lahti elektriohutusalase õigussüsteemiga?  • 3 • 18

Lauri Lotamõis. Koduautomaatika ilma juhtmeta  • 7 • 16

Eva Lõvi. Töövarjupäev AS-is KH Energia-Konsult 22 • 8 •

Urmas Mahlapuu. EETELi ja EÜNi „Töövarjupäev 2013” tulemused  • 8 • 24

Mario Mars. Valgusreostust tekitav välisvalgustus  • 1 • 26

Tarmo Mere. 10–15 aastaga ilmastikukindla võrguni on mõistlik siht  • 7 • 25

Tiit Metusala. Eesti elektroenergeetika algaastad ja meie kõrgem tehnikaharidus 1.  • 3 • 26

Tiit Metusala. Piksekaitseklassid ja piksekaitset reguleerivad määrused meil ja mujal  • 4 • 18

Tiit Metusala. Eesti elektroenergeetika algaastad ja meie kõrgem tehnikaharidus  • 4 • 26

Tiit Metusala. Piksekaitseklassid ja piksekaitset reguleerivad määrused meil ja mujal 2.  • 6 • 26

Dmitri Nast. ABB madalpinge-õhkkaitselülitite järgmine põlvkond SACE Emax 2.  • 5 • 12

Ago Niidumaa. Kaablirikete põhjusi on vaja põhjalikumalt uurida 28 • 2 •

Jan Osa. Elektrialamessil Rootsis  • 4 • 24

Rein Pilt. Viis müüti leedtänavavalgustite kohta  • 2 • 23

Rein Pinn. PV-elekter  • 7 • 12

Jürgo Preden. Välisvalgustuse juhtimislahenduste tööpõhimõtetest  • 8 • 8

Anto Raukas. Ainuüksi võimalus hinda tõsta ei ole veel vaba elektriturg!  • 2 • 14

Anto Raukas. Energeetika oma probleemirohkuses vajab teaduslikku lähenemist, ettenägelikkust ja otsustusjulgust  • 5 • 10

Anto Raukas.  • Kas meil on põhjust Saksamaad energeetikavaldkonnas jäljendada? • 7 • 10

Tarmo Riit. OBO Bettermanni konverents Tartus, Eesti Maaülikoolis, 15.05.2013  • 4 • 16

Endel Risthein. Tallinna Tehnikaülikooli elektrotehnika instituudi kujunemislugu  • 1 • 28

Endel Risthein. Väike tagasivaade  • 6 • 5

Heikki Sal-Saller. MP bolageni tooted kui laste konstruktor  • 4 • 20

Vadim Sokolov. Turvalise ehitise nutikas väljapääsu lahendus  • 3 • 20

Liana Sokolov. Hädavalgustuse automaatse kontrollsüsteemi tasuvuse analüüs  • 8 • 16

Tarmo Sulg. Tallinn kujundab välisvalgustust rahvusvahelise koostöö raames  • 4 • 14

Arles Taal. Rohkem kui kaubandus  • 6 • 20

Tiiu Tamm. Energiasäästust hädavalgustuses  • 1 • 24

Guido Tamm. Vastuvoolu või pärivett?  • 2 • 5

Kristjan Tamm. Ehitusmaterjalide ja -toodete kajastamisest ehitusprojektis  • 2 • 8

Tiiu Tamm. Leedvälisvalgustite valikust  • 5 • 16

Tiiu Tamm. Leedvälisvalgustite valikust 2.  • 6 • 18

Tiiu Tamm. Eriosade koostööst projekteerimisel  • 8 • 11

Raivo Teemets. Valgusallikate uued uurimisvõimalused Tallinna Tehnikaülikoolis  • 3 • 24

Mati Tsirel. TAMEO MT 20 tegusat aastat  • 2 • 20

Rein Vahenurm. Et klient oleks rahul  • 4 • 5

Rein Vahenurm. AS Raasiku Elekter – 55  • 4 • 8

Raido Vaikre. SLO Sügispäevad 2013  • 6 • 34

Toivo Varjas. Valgusallikate uued uurimisvõimalused Tallinna Tehnikaülikoolis  • 3 • 24

Toivo Varjas. Leedvälisvalgustuse areng, suunad ja hinnangud  • 8 • 13

Veiko Vaske. Ehitusmaterjalide ja -toodete kajastamisest ehitusprojektis  • 2 • 8

Are Veski. EETELi tulipunktis on seadusloome  • 3 • 5

Are Veski. Mis on kõige enam muret tekitavad aspektid ?  • 3 • 8

Are Veski. Milleks elektriehitajale aus konkurents?  • 4 • 23

Are Veski. Tibusid loetakse sügisel  • 7 • 5

Alar Võrk. Välisvalgustuse juhtimislahenduste tööpõhimõtetest  • 8 • 8

Toomas Väljaots. Paigaldajate sektsiooni tegemistest  • 3 • 22

______________________

 

Erialade järgi

 

EETEL •  •

Martin Abel. Miks on vajalik tehniline kontroll  • 1 • 22

Are Veski. EETELi tulipunktis on seadusloome  • 3 • 5

Are Veski. Mis on kõige enam muret tekitavad aspektid ?  • 3 • 8

Toomas Väljaots. Paigaldajate sektsiooni tegemistest  • 3 • 22

Are Veski. Milleks elektriehitajale aus konkurents?  • 4 • 23

Are Veski. Tibusid loetakse sügisel  • 7 • 5

 

Elektervalgustus •  •

Tiiu Tamm. Energiasäästust hädavalgustuses  • 1 • 24

Mario Mars. Valgusreostust tekitav välisvalgustus  • 1 • 26

Rein Pilt. Viis müüti leedtänavavalgustite kohta  • 2 • 23

Vadim Sokolov. Turvalise ehitise nutikas väljapääsu lahendus  • 3 • 20

Raivo Teemets. Valgusallikate uued uurimisvõimalused Tallinna Tehnikaülikoolis  • 3 • 24

Toivo Varjas. Valgusallikate uued uurimisvõimalused Tallinna Tehnikaülikoolis  • 3 • 24

Tarmo Sulg. Tallinn kujundab välisvalgustust rahvusvahelise koostöö raames  • 4 • 14

Sven Ilves. Tänavavalgustuse areng Tartu linnas  • 5 • 14

Tiiu Tamm. Leedvälisvalgustite valikust 1. • 5 • 16

Elektroskandia ja KH Energia-Konsult võitsid Tartu tänavavalgustite hanke  • 5 • 27

Tiiu Tamm. Leedvälisvalgustite valikust 2.  • 6 • 18

Frankfurdi mess Light+Building 2014  • 7 • 18

Jürgo Preden. Välisvalgustuse juhtimislahenduste tööpõhimõtetest  • 8 • 8

Alar Võrk. Välisvalgustuse juhtimislahenduste tööpõhimõtetest  • 8 • 8

Tiiu Tamm. Eriosade koostööst projekteerimisel  • 8 • 11

Toivo Varjas. Leedvälisvalgustuse areng, suunad ja hinnangud  • 8 • 13

Liana Sokolov. Hädavalgustuse automaatse kontrollsüsteemi tasuvuse analüüs  • 8 • 16

Rein Aro. Nüüdisaegne tänavavalgustus  • 8 • 26

 

Elektriohutus •  •

Meelis Kärt. 2012. aasta elektriõnnetused  • 1 • 10

Vladislav Aunapuu. Vahejuhtumid jaotusvõrgus Elektrilevi OÜ partneritega 2012. aastal  • 1 • 12

Jaan Kiviall. Mida teha, kui tööl on juhtunud õnnetus? 4.  • 1 • 18

Tuleohutus puudutab kõiki  • 2 • 26

Vladislav Aunapuu. Elektriohutusest  • 3 • 14

Urmas Leitmäe. Mis on lahti elektriohutusalase õigussüsteemiga?  • 3 • 18

Elektripaigaldised •

Martin Abel. Miks on vajalik tehniline kontroll  • 1 • 22

Ago Niidumaa. Kaablirikete põhjusi on vaja põhjalikumalt uurida 28 • 2 •

Heikki Sal-Saller. MP bolageni tooted kui laste konstruktor  • 4 • 20

Dmitri Nast. ABB madalpinge-õhkkaitselülitite järgmine põlvkond SACE Emax 2.  • 5 • 12

 

Elektritööd •  •

Guido Tamm. Vastuvoolu või pärivett?  • 2 • 5

Kristjan Tamm. Ehitusmaterjalide ja -toodete kajastamisest ehitusprojektis  • 2 • 8

Veiko Vaske. Ehitusmaterjalide ja -toodete kajastamisest ehitusprojektis  • 2 • 8

Toomas Väljaots. Paigaldajate sektsiooni tegemistest  • 3 • 22

Tarmo Sulg. Tallinn kujundab välisvalgustust rahvusvahelise koostöö raames  • 4 • 14

Vastvalminud Eesti suurim rajatis, Ülemiste liiklussõlm ehitaja pilgu läbi  • 7 • 22

 

Energeetika •  •

Viktor Bolgov. Üleminek põlevkivielektrilt tuule- ja päikeseelektrile – kuidas ja millal? 1. • 1 • 21

Kuno Janson. Üleminek põlevkivielektrilt tuule- ja päikeseelektrile – kuidas ja millal? 1. • 1 • 21

Mihkel Härm. Energiapoliitika arendamisel tuleb arvestada globaalsete, Euroopa ja riiklike mõjudega  • 2 • 12

Anto Raukas. Ainuüksi võimalus hinda tõsta ei ole veel vaba elektriturg!  • 2 • 14

Viktor Bolgov. Üleminek põlevkivielektrilt tuule- ja päikeseelektrile – kuidas ja millal? 2.  • 2 • 18

Kuno Janson. Üleminek põlevkivielektrilt tuule- ja päikeseelektrile – kuidas ja millal? 2.  • 2 • 18

Tiit Metusala. Eesti elektroenergeetika algaastad ja meie kõrgem tehnikaharidus 1.  • 3 • 26

Rein Aro. Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis algasid segaolmejäätmete katsepõletused  • 3 • 28

Mihkel Härm. WEC: ratsionaalne energiapoliitika on muutunud võimatuks  • 4 • 22

Tiit Metusala. Eesti elektroenergeetika algaastad ja meie kõrgem tehnikaharidus 2. • 4 • 26

Anto Raukas. Energeetika oma probleemirohkuses vajab teaduslikku lähenemist, ettenägelikkust ja otsustusjulgust  • 5 • 10

Tuuliki Kasonen. Tuuleenergia – üks väga eestilik asi  • 5 • 22

Eesti Energia ja Nelja Energia avasid uue tuulepargi  • 5 • 25

Elektrilevil valmis Koplis uus alajaam  • 5 • 28

Eesti Energia avas jäätmetel töötava koostootmisjaama  • 5 • 29

Ain Köster. Tähtsa Eesti Elektrijaama alajaama renoveerimine jõudis poole peale  • 6 • 38

Anto Raukas. Kas meil on põhjust Saksamaad energeetikavaldkonnas jäljendada?7 • 10

Rein Pinn. PV-elekter  • 7 • 12

Tarmo Mere. 10–15 aastaga ilmastikukindla võrguni on mõistlik siht  • 7 • 25

Ardo Kuusk. Diiselgeneraator lihtne või keeruline?  • 7 • 26

Ain Köster. Oktoobris algasid EstLink 2 süsteemitestid  • 7 • 30

 

Energiasääst •  •

Viktor Bolgov. Üleminek põlevkivielektrilt tuule- ja päikeseelektrile – kuidas ja millal? 1. • 1 • 21

Kuno Janson. Üleminek põlevkivielektrilt tuule- ja päikeseelektrile – kuidas ja millal? 1. • 1 • 21

Tiiu Tamm. Energiasäästust hädavalgustuses  • 1 • 24

Viktor Bolgov. Üleminek põlevkivielektrilt tuule- ja päikeseelektrile – kuidas ja millal? 2.  • 2 • 18

Kuno Janson. Üleminek põlevkivielektrilt tuule- ja päikeseelektrile – kuidas ja millal? 2.  • 2 • 18

Rein Aro. Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis algasid segaolmejäätmete katsepõletused  • 3 • 28

Sven Ilves. Tänavavalgustuse areng Tartu linnas  • 5 • 14

Tuuliki Kasonen. Tuuleenergia – üks väga eestilik asi  • 5 • 22

Lauri Lotamõis. Koduautomaatika ilma juhtmeta  • 7 • 16

Jürgo Preden. Välisvalgustuse juhtimislahenduste tööpõhimõtetest  • 8 • 8

Toivo Varjas. Leedvälisvalgustuse areng, suunad ja hinnangud  • 8 • 13

 

Ettevõtted, asutused •  •

Rein Aro. Tallinna Tehnikaülikoolis vastloodud elektrotehnika instituut soovib olla elektriala kompetentsikeskus (intervjuu prof. Tõnu Lehtlaga)  • 1 • 6

Mati Tsirel. TAMEO MT 20 tegusat aastat  • 2 • 20

Indrek Gregor. Üle 20 aasta AS Koneskot  • 3 • 10

Raivo Teemets. Valgusallikate uued uurimisvõimalused Tallinna Tehnikaülikoolis  • 3 • 24

Rein Vahenurm. Et klient oleks rahul  • 4 • 5

Rein Vahenurm. AS Raasiku Elekter – 55  • 4 • 8

Karin Havi. Tänu elektrile  • 5 • 5

Esvika 20  • 5 • 8

Esvika 20  • 5 • 8

ABB AS avas Jüris tehnoloogialinnaku  • 5 • 24

Endel Risthein. Väike tagasivaade  • 6 • 5

Rein Aro. Käesolev oktoobrikuu Elektriala kannab numbrit 100  • 6 • 8

Rein Aro. Vaadakem sagedamini virtuaalsesse peeglisse  • 6 • 13

Arles Taal. Rohkem kui kaubandus  • 6 • 20

20 aastat: mehed, kaabel ja Keila  • 6 • 30

Harju Elektri teekond läbi 45 tegevusaasta  • 6 • 32

Esvika andis üle juubeliannetuse  • 6 • 37

EETELi elektriala firmade TOP 2012. majandusaasta andmete põhjal  • 7 • 8

Rein Jauk. Seljataga on viisteist aastat  • 8 • 5

Haridus, koolitus, pädevus •  •

Tõnu Lehtla. Elekter meie ümber  • 1 • 5

Rein Aro. Tallinna Tehnikaülikoolis vastloodud elektrotehnika instituut soovib olla elektriala kompetentsikeskus (intervjuu prof. Tõnu Lehtlaga)  • 1 • 6

Endel Risthein. Tallinna Tehnikaülikooli elektrotehnika instituudi kujunemislugu  • 1 • 28

Tiit Metusala. Eesti elektroenergeetika algaastad ja meie kõrgem tehnikaharidus 1.  • 3 • 26

Vladislav Aunapuu. Võrguelektrikute Eesti Meistrivõistlused 2013  • 4 • 10

Tarmo Riit. OBO Bettermanni konverents Tartus, Eesti Maaülikoolis, 15.05.2013  • 4 • 16

Tiit Metusala. Eesti elektroenergeetika algaastad ja meie kõrgem tehnikaharidus 2. • 4 • 26

Esvika kliendipäevad  • 6 • 22

Elektrilevi OVB 2013. aasta kutsevõistlus  • 6 • 28

Eva Lõvi. Töövarjupäev AS-is KH Energia-Konsult 22 • 8 •

Rein Jauk. Seljataga on viisteist aastat  • 8 • 5

Urmas Mahlapuu. EETELi ja EÜNi „Töövarjupäev 2013” tulemused  • 8 • 24

Messid, näitused, konverentsid •  •

Tarmo Riit. OBO Bettermanni konverents Tartus, Eesti Maaülikoolis, 15.05.2013  • 4 • 16

Jan Osa. Elektrialamessil Rootsis  • 4 • 24

Elektroskandia Festival 2013  • 5 • 20

Esvika kliendipäevad  • 6 • 22

Raido Vaikre. SLO Sügispäevad 2013  • 6 • 34

Raido Vaikre. SLO Sügispäevad 2013  • 6 • 34

Frankfurdi mess Light+Building 2014  • 7 • 18

 

Normid, standardid •  •

Urmas Leitmäe. Elektritöö ja ehituse töövõtuleping  • 1 • 16

Jüri Laurson. Elamute elektripaigaldiste renoveerimiseks on vaja riiklikke toetusi  • 2 • 17

Are Veski. EETELi tulipunktis on seadusloome  • 3 • 5

Urmas Leitmäe. Mis on lahti elektriohutusalase õigussüsteemiga?  • 3 • 18

Tiit Metusala. Piksekaitseklassid ja piksekaitset reguleerivad määrused meil ja mujal  • 4 • 18

Tiit Metusala. Piksekaitseklassid ja piksekaitset reguleerivad määrused meil ja mujal 2.  • 6 • 26

 

Nõrkvoolutehnika •  •

Lauri Lotamõis. Koduautomaatika ilma juhtmeta  • 7 • 16

 

Probleem •  •

Urmas Leitmäe. Elektritöö ja ehituse töövõtuleping  • 1 • 16

Mario Mars. Valgusreostust tekitav välisvalgustus  • 1 • 26

Guido Tamm. Vastuvoolu või pärivett?  • 2 • 5

Kristjan Tamm. Ehitusmaterjalide ja -toodete kajastamisest ehitusprojektis  • 2 • 8

Veiko Vaske. Ehitusmaterjalide ja -toodete kajastamisest ehitusprojektis  • 2 • 8

Anto Raukas. Ainuüksi võimalus hinda tõsta ei ole veel vaba elektriturg!  • 2 • 14

Jüri Laurson. Elamute elektripaigaldiste renoveerimiseks on vaja riiklikke toetusi  • 2 • 17

Are Veski. Mis on kõige enam muret tekitavad aspektid ?  • 3 • 8

Mihkel Härm. WEC: ratsionaalne energiapoliitika on muutunud võimatuks  • 4 • 22

Are Veski. Milleks elektriehitajale aus konkurents?  • 4 • 23

Anto Raukas. Energeetika oma probleemirohkuses vajab teaduslikku lähenemist, ettenägelikkust ja otsustusjulgust  • 5 • 10

Rein Aro. Vaadakem sagedamini virtuaalsesse peeglisse  • 6 • 13

Arles Taal. Rohkem kui kaubandus  • 6 • 20

Anto Raukas. Kas meil on põhjust Saksamaad energeetikavaldkonnas jäljendada?7 • 10

Tiiu Tamm. Eriosade koostööst projekteerimisel  • 8 • 11

Tehnikaajalugu •  •

Endel Risthein. Tallinna Tehnikaülikooli elektrotehnika instituudi kujunemislugu  • 1 • 28

yes’��!/p����/span>Äratada noortes tehnikahuvi – seda teeb Robotex kindlasti  • 8 • 36

 

 

Normid, standardid

Endel  Risthein. Elektripaigaldiste käidu standard on uuenenud  • 2 • 29

Arles  Taal. Standardite segadusest kvaliteeti otsides  • 3 • 24

Urmas Leitmäe. Kilbistandarditest • 6 • 32

Urmas  Leitmäe. Elektriohutusalase õiguse arengust  • 6 • 8

 

Nõrkvoolutehnika

Aleks  Loonurm. Mis kasu me saame nutika maja lahenduse kasutamisest?  • 3 • 26

Aleks  Loonurm. Mis kasu me saame nutika maja lahenduse kasutamisest?  • 4 • 12

Madis Lokuta. Vanad näod, aga uued tegijad7 • 25

 

Personaalia

Tõnu  Lehtla. Hugo Tiismust meenutades  • 3 • 28

Hugo Tiismust meenutades • 3 • 28

Jaan Järvik – 75  • 5 • 30

 

Probleem

Kuno  Janson. Jätkusuutlik Eesti  • 5 • 8

Jaan  Järvik. Jätkusuutlik Eesti  • 5 • 8

Paul Einaste. Ehitist rikkuvad paigalduskaablid • 6 • 33

Heiki  Liiser. Kõik elektritarvikud ei ole samad!  • 6 • 5

Jätkuvalt „tilkuvatest“ kaablitest • 7 • 27

Eiki  Nestor. Juhtkiri  • 8 • 5

 

Tehnikaajalugu

Toivo  Paikre. Elektrimootori sünd  • 5 • 26

Toivo  Paikre. Elektrimootori sünd 2.  • 6 • 28

Aarne  Oorn. Tänavuse Nobeli füüsikapreemiaga tunnustati siniste leedide leiutajaid  • 8 • 8

Toivo  Varjas. Tänavuse Nobeli füüsikapreemiaga tunnustati siniste leedide leiutajaid  • 8 • 8

 

Uudised. Tähtpäevad

Uusi raamatuid – Endel Risthein. Energiatehnika ja maailm • 1 • 32

Endel  Risthein. Uudiseid Eestist. Uudiseid maailmast. Tähtpäevi • 1 • 32

Rein  Aro. Urve Truubon ja AS Võsa Elektritööd – tähtsad tähtpäevad mõlemal  • 2 • 18

Endel  Risthein. Uudiseid Eestist. Uudiseid maailmast. Tähtpäevi • 2 • 31

Rein  Aro. Eesti Energia tähistas oma 75. juubelit  • 3 • 15

Anu  Viita-Neuhaus. Tänavu täitub Elektrilevil mitu tähtsat verstaposti  • 3 • 20

Endel  Risthein. Uudiseid Eestist. Uudiseid maailmast. Tähtpäevi • 3 • 31

Endel  Risthein. Uudiseid Eestist. Uudiseid maailmast. Tähtpäevi • 4 • 31

Jaan Järvik – 75  • 5 • 30

Endel  Risthein. Uudiseid Eestist. Uudiseid maailmast. Tähtpäevi • 5 • 31

Endel  Risthein. Uudiseid Eestist. Uudiseid maailmast. Tähtpäevi • 6 • 35

Endel  Risthein. Uudiseid Eestist. Uudiseid maailmast. Tähtpäevi • 7 • 31

Endel  Risthein. Uudiseid Eestist. Uudiseid maailmast. Tähtpäevi • 8 • 39