Koolitus on mõeldud kaabelliinide paigaldajatele ja paigaldustööde juhtidele. Samuti neile, kellede eelmisest koolitusest on möödunud 3 aastat. Lisaks käsitletakse koolitusel madalpingemuhvide paigaldustehnoloogiat, mis võimaldab jätkata madalpingemuhvide tegemist elektrikutel, kellede viimasest sellealasest koolitusest on möödunud 3 aastat.

Koolituse edukalt lõpetanu omandab õiguse elektrikaablite paigaldustööde teostamiseks ja madalpingemuhvide paigaldamiseks.

Koolituse kestus on 8 akadeemilist tundi ja lõppeb teadmiste kontrolliga. Edukalt sooritatud teadmiste kontrolli alusel antakse välja vastavasisuline tunnistus, mis annab õiguse osaleda kaablipaigaldustöödel ja teostada madalpinge muhvipaigaldustöid

Toimumiskoht: Tallinnas Elektrilevi OÜ polügoonil
Kivikülvi 11 Tallinn