Sihtgrupp: Jaotusvõrgu elektrikud, kes teostavad töid kuni 20 kV pingestatud elektripaigaldistes.

Koolituse toimumise aeg:  

Koolituskoht: Tallinn, Kivikülvi 11  Elektrilevi OÜ õppeväljak

NB: Koolitusest osalemiseks peab olema vähemalt kaks elektrikut igast ettevõttest

Koolituse kestus 32 akadeemilist  tundi

Päevakava:

 1. Päev 

 

8.30-9.00 Registreerimine

9.00-10.30      Standardid ja normdokumendid, mis sätestavad pingealuste tööde teostamise korra.

10.30-10.45    Kohvipaus

10.45-12.15    Elektriohutusalased nõuded pingealustele töödele

12.15-12.30    Paus

12.30-13.15    Teema jätkub

13.15-14.00    Lõuna

14.00-14.30    Pingealuse töö liigitus, -mõisted, -sisu. Maandamine pingealustel töödel.

Max lubatud juhtme pikkused ühendamisel

14.30-15.30    Tööriistad, tarvikud, tööde teostamise juhendid

15.30-16.00    Teadmiste kontroll

16.30-17.00    Kokkuvõte

 

2. Päev

 

Koolituse praktiline osa

9.00- 16:45

Töökohtadega ja vahenditega tutvumine, harjutusrühmade moodustamine

Harjutustööd õppeväljakul pingetus võrgus

 • Märkepalli montaaž /demontaaž
 • Lahutuskoha lahti võtmine ja kinni panek
 • Haruliinijuhtme ühendamine (horisontaaltraaversiga õhuliin)
 • Haruliinijuhtme ühendamine (kolmnurktraaversiga õhuliin)
 • Kaabli ühendamine õhuliinile

13.00-13.45 Lõuna

3. Päev

 

Koolituse praktiline osa

9.00- 13:00

Harjutustööd õppeväljakul pingetus võrgus

 • Mastalajaama (2-mastiline) ühendamine
 • Lahklüliti hooldus
 • Haruliinijuhtme lahti võtmine kui ühendus on tehtud tavalise klemmiga või sidemega
 • Töövahendite hooldus

13.45-16:45

Harjutustööd õppeväljakul pingestatud võrgus

 • Märkepalli montaaž /demontaaž
 • Lahutuskoha lahti võtmine ja kinni panek
 • Haruliinijuhtme ühendamine (horisontaaltraaversiga õhuliin)
 • Haruliinijuhtme ühendamine (kolmnurktraaversiga õhuliin)

 

13.00-13.45 Lõuna

 

 

4. Päev 

 

Koolituse praktiline osa

9.00- 15:30

Harjutustööd õppeväljakul pingestatud võrgus

 • Kaabli ühendamine õhuliinile
 • Mastalajaama (2-mastiline) ühendamine
 • Lahklüliti hooldus
 • Haruliinijuhtme lahti võtmine kui ühendus on tehtud tavalise klemmiga või sidemega
 • Töövahendite hooldus

13.00-13.45 Lõuna

15.30-16.30    Kokkuvõte, tunnistused

 

 

NB! Iga osaleja peab võtma kaasa:

Individuaalsed kaitsevahendid – sealhulgas näokaitsega kaitsekiivri ja elektriku kaitserõivad, ronimisvarustus (ronimisrauad puitpostile ja kaitsevöö).

Töörühma (2inimest) kohta jaotusvõrgu elektriku töövahendid ja sealhulgas:

 • 10kV pingeindikaator 1tk,
 • keskpinge kantavmaandus 1tk,
 • esmased kuni 20kV pingealuse töö vahendid (montaazikepp CT48.64 , abikandjad 3tk, sädemeplaat, juhtmehari, universaalne isoleerkepp 5m CT60.50)

*Lektorid ja juhendajad: Elektrilevi OÜ  spetsialistid

Koolitus lõppeb teadmiste kontrolli ja teostatud traktiliste tööde hindamisega. Mille edukal sooritamisel omandab õppur kuni 20 kV pingestatud elektripaigaldistes ohutud töövõtted, mis võimaldab  töid teostada õhuliinide  käidutöödel. Koolituse läbinu omandab vastavasisulise tunnistuse, mis võimaldab kandideerida antud elektritööde teostajana.