Teatavasti on Eesti Energia AS  püstitanud nõude klientide paremaks teenindamiseks teostada teatavaid töid pingestatud olukorras. Seoses sellega on firmadel, kes teostavad elektritöid jaotusvõrgus nõutav esitada vastavasisuline koolitussertifikaat alates 1.04.2006. Tuginedes eelnevale korraldab EETEL-Ekspert OÜ koolituse. Koolitus on põhimahus praktiline ja seetõttu on osalejate arv piiratud. Hind sisaldab abi- ja jaotusmaterjale, lõunat ja kohvipause.

Toimumiskoht: Elektrilevi OÜ õppepolügoonil, Kivikülvi 11 , Tallinn Koolituse kestus 16 akadeemilist tundi.

NB

  • Koolitusel peaks osalema igast huvitatud firmast vähemalt kaks elektrikut.
  • Osaleja peab omama vähemalt üheaastast töökogemust antud töödel pingevabas olukorras, mille kohta palume esitada teatis registreerimisel.
  • Iga osaleja peab võtma kaasa individuaalsed kaitsevahendid – sealhulgas kolmest kindast koosneva kindapaari ja tööriided välistöödeks. Firma iga nelja osaleja kohta ronimisrauad, vöö, AMKA klemmihoidik (1000 V), 13/17 padrunvõti (1000 V) ja ampertangid.

Esimese õppepäeva lõpus sooritatud testi tulemusena lubatakse osaleja teise päeva praktilisele koolitusele. Testi tulemustest ja teise päeva praktiliste soorituste tulemusena antakse õppurile välja vastav tunnistus, mille alusel annab ettevõte talle õiguse sooritada omandatud tööliigid pingestatud olukorras.