Koolitus on mõeldud jaotusvõrgu elektrikutele, kes teostavad paigaldustöid elektripaigaldistes kasutades kruvi ja poltliitmike. Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi Koolituse koht:  Kivikülvi 11, Tallinn

Koolitus lõppeb teadmiste kontrolltestiga ja praktiliste tööde üldhinnanguga

Koolituse edukalt läbinu omandab kruvi ja poltliitmike paigaldusoskused ja nende omaduste kontrolli võtted, mis võimaldab koolituse läbinul töötada elektripaihaldiste ehitamisel ja nende käidutöödel. Koolituse läbinu omandab vastavasisulise tunnistuse, mis võimaldab kandideerida antud elektritööde teostajana.

LEKTORID:

Ago Niidumaa – Elektrilevi OÜ, Kalev Kaldaru – Elektrilevi OÜ

Koolituse teemad:

 1. päev:
 • 9:00-  9:45 Standardid ja normdokumendid, mis sätestavad kontaktühenduste tegemist
 • 10:00-10:45 Tarvikud, nende omadused ja nõuded kontaktühenduste tegemisel.
 • 11:00-12:45 Tööriistad, abi- ja kaitsevahendid.
 • 12:45-13:15 Lõuna
 • 13:15-14:00 Liidetes kasutatavad pingutusmomendid
 • 14:15-15:00 Kontaktühenduste protokoll
 • 15:15-16:00 Enam levinud vead ühenduste teostamisel
 • 16:00-16:30 Kontaktühenduse kontroll
 1. päev:
 • 9:00- 12:45 Praktilised harjutused
 • 12:45-13:15 Lõuna
 • 13:15-16:00 Praktilised harjutused
 • 16:00-16:30 Kokkuvõte

Ühel töökohal töötab 2 osalist. Üks teostab ühendust ja teine jälgib/kontrollib tehtavat tööd. Iga ühenduse teostamisega kaasneb ka protokolli täitmine.

 • Teostatavad praktilised harjutused:
 1. Erinevad lati ühendused
 2. Jadavinnaklüliti vahetus jaotuskapis
 3. Jadavinnaklüliti alla sektorkaabli ühendamine
 4. Kaitselüliti vahetus liitumiskilbis
 5. 20kV Ekraneeritud nurkliite paigaldamine seadmesse koos pingepiirikuga
 6. 20kV Isoleeritud nurkliite paigaldamine seadmesse koos pingepiirikuga

Osalejal kaasa võtta dünamomeetrilised tööriistad – mutrivõti ja ka kruvikeeraja. Lisaks veel tavalised leht mutrivõtmed ja toruvõti või nn pikk padrun nurkliite(RSTI ja RICS) paigaldamiseks

Koolitajad: Elektrilevi spetsialistid