Teaberaamat 10. Madalpingepaigaldiste juhistiksüsteemid

Madalpinge-elektripaigaldiste juhistike ühtse liigituse, juhistikusüsteemide ja juhtide ühtse tähistusviisi ning juhistikele esitatavad põhinõuded kehtestas Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (International Electrotechnical Commission, IEC) aastal 1978 ülemaailmse standardina IEC 364-3:1978. Eestis kehtestati selle standardi teise trüki sätted 9. märtsil 1995 madalpinge- elektripaigaldiste ehituseeskirjana EEI 3-3:1994 [1] ja aastal 2005 ilmus standardi uue nummerdusega väljaande IEC 60364-1:2001 alusel Eesti standard EVS-IEC 60364-1:2003 [2]. Aastal 2008 kehtestus Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis tunduvalt täiendatud ja viimistletud harmoneerimisdokument HD 60364-1 [3, 4], mille sätteid on püütud üksikasjaliselt käsitleda ka käesolevas teaberaamatus. Selles trükises vaadeldakse lähemalt ka juhistikusüsteemide tekkelugu, omapärasusi, kasutusalasid ja valikupõhimõtteid

9,17  KM'ta