Teaberaamat 11. Elektripaigalsdiste elektromagnetiline keskkond ja seadmete ühilduvus

Elektriseadmete valik ja nende parameetrite sobitamine elektripaigaldise tegelikke välismõjusid ja töökindlusnõudeid arvestades on üks raskemaid ülesandeid nii projekteerijale kui ka käidukorraldajale. Välismõjude hindamine ja elektriseadmete eneste sobitus olemasoleva toitesüsteemiga nõuab teatavat vilumust ja peale selle teadmisi kasutatavate elektriseadmete tööpõhimõtte põhialustest. Lisaks on kontrollitoimingute standardi nõue elektripaigaldise kohtkindlate seadmete valiku ja nende õige ülespaneku kontrolliks ülevaatuse teel tugev komistuskivi kasutuselevõtu kontrolli teostavatele inspekteerimisasutustele. Selles teaberaamatus vaadeldakse ainult Elektriohutusseaduses (EOS) Elektromagnetilise Ühilduvuse Direktiiviga (EMÜ) [1] seondatud problemaatikat, laskumata teiste välismõjude valdkonda, mida iseloomustavad kaitseaste ja saasteklass ning vastupidavus temperatuurimuutustele, mehaanilistele mõjutustele ja väärale inimtegevusele. Alljärgnev ülevaade katsub lugejale selgitada elektromagnetiliste mõjurite olemust ning nende poolt tekitatud häirumiskriteeriume ning ettenähtud keskkondadele omaseid lubatud taluvuse ja häiringute genereerimise (emissiooni) piirnorme.

8,95  KM'ta