Teaberaamat 5. Elektripaigaldiste ehitamine

Käesolev raamat on viies EETELi välja antavate elektriala teaberaamatute sarjast ja on mõeldud elektriala inimestele tutvustamaks elektripaigaldus tööde organiseerimist ja juhtimist – asjaolusid, mida tuleks elektritööde teostamise käigus arvestada ja millele tähelepanu pöörata. Raamat annab põgusa ülevaate elektritööde erinevatest etappidest, alates projektdokumentatsiooni kättesaamisest kuni valmisehitatud elektripaigaldise kontrollimiseni ja vastuvõtmiseni. Raamatu põhirõhk on erinevate elektritööde kirjeldamisel. Elektriseadmeid ja elektripaigaldisi projekteerides, valmistades, ehitades ning monteerides tuleb arvestada standardeid, norme, eeskirju ja seadusi, mis reguleerivad elektriseadmete tootmist ja turustamist, elektripaigaldiste ehitamist hoonetele, rajatistele ja muudele kõikvõimalikele objektidele. Samuti on reguleeritud elektriseadmete ja elektripaigaldiste kasutuselevõtmine ning ka nende hooldamine ja kontroll kogu ekspluatatsiooniaja vältel. Käesolevas trükises käsitletakse elektripaigaldustööde organiseerimist ja juhtimist, et oleks kindlustatud eespooltoodud nõuete täitmine. Kasulikku teavet peaks siit leidma nii elektriala spetsialist, kes pole varem praktiliste elektritöödega kokku puutunud, kui ka näiteks tugevvooluerialade õppur.

5,11  KM'ta

Out of stock