Teaberaamat 9. Katse ja mõõtetoimingud ning teimid

Elektriseadmete ja elektripaigaldiste kontroll mitteaistingulistel meetoditel kuulub katsetamise üldmõistete alla ning on elektriohutust tagavate toimingute lahutamatu osa. Samas on need toimingud tihtipeale seadustega reguleeritud nii mahu poolest kui ka kvaliteeti kindlustatavate nõuete osas. Arvestades üldohutust ja erialast ohutust reguleerivate Euroopa Liidu direktiivide nõudeid ning toodete (siia alla kuuluvad nii seadmed, paigaldised, süsteemid kui ka erialased teenused) nendele nõuetele vastavuse tõendamise ja hindamise erisust ja tõenduse erinevaid vorme, siis on käesolevas teaberaamatus põgusalt analüüsitud ka vastavushindamise protseduure ning nende tulemuste esitamise näiteid, sealhulgas arvestades ka mõõtmise rakenduslikke aspekte. Antud kirjutis ei vaatle sügavuti kohustuslikku inspekteerimist ja sertifitseerimist kui erapooletu osapoole vastavuse tõendamise vormi. Et seda katsetuste mahukat osa natukegi tükeldada, siis on see teaberaamatus eristatud üldtunnustatud või standarditud katsetena, metroloogiliselt kindlustatud mõõtmistena ja erialaste teimidena.

8,95  KM'ta