Teaberaamat 4. Rikkevoolukaitse

Autor: Raivo Teemets
Et kindlalt tagada nii inimeste ja loomade elektrilöögiohutust kui ka ehitiste tuleohutust, tuleb ohtlikumate ümbrusolude korral rakendada teatavasti mitte üksnes põhi- ja rikkekaitset, vaid ka nende kaitseliikide olulist täiendust – lisakaitset. Ehitiste madalpingepaigaldistes elektripaigaldistes nõuavadki kehtivad standardid sellistel juhtudel äärmiselt tõhusaks ohsutunud lisakaitseviisi – rikkevoolukaitse kasutamist. Käesolevas trükises vaadeldakse lühidalt mitte üksnes sellise kaitse toimimispõhimõtet ja rikkevoolukaitselülitite omadusi, vaid antakse ka praktilisi juhiseid sellise kaitse tegelikuks rakendamiseks, korrasoleku kontrolliks ja kaitse rakendumist põhjustanud rikete leidmiseks. Põhirõhk on pandud rikkevoolukaitse kasutamisele TN-juhistikusüsteemis, eriti aga nende omapärasustele, mis tekitavad Eesti olemasolevates vanemates ehitistes laialt levinud TN-C-süsteemi korral.

4,47  KM'ta