Loading koolitused

« Kõik koolitused

0,4-20kV jaotusvõrgu lülitamisõiguse baaskoolitus / KOHAD TÄIS!

2 september kell 09:00 - 5 september kell 17:00

525€KM-ta
Tööstuse 23, Kiili, Eesti
Registreeri meeskond

Koolitus toimub Kiilis Tööstuse 23 asuvas Elektrilevi OÜ uues koolituskeskuses 

 

I Päev

 

8:30-9:00 Registreerimine

9:00-10:30 Ülevaade elektrivoolu mõjust inimesele. Töötervishoiu- ja tööohutuse seadus

10.:30-10:45 Kohvipaus

10:45-12:15 Seadme ohutuse seadus. Elektripaigaldiste käidul kasutatavad ohutusmärgid ja sildid (ettevõttestandard)

12.:15-13:00 Lõuna

13:00-14:30 Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend

– Määratlused

– Põhialused

– Tavakäidutoimingud

– Pingevabad tööd

 • Täielik kaitselahutamine
 • Tagasilülitamisvõimaluse välistamine
 • Paigaldise pingetuses veendumine
 • Maandamine ja lühistamine. Üldnõuded
 • Kaitse naabruses asuvate pingestatud osade eest
 • Pingevaba töö korraldamine

– Pingealused tööd

– Pingelähedased tööd

– Hooldustööd

– Rikete kõrvaldamine

Lektor Veljo Kruup

14:30-14:45 Kohvipaus

14:45-16:15 6-20kV võrgu liinide ja trafode  releekaitse liigid (liigvoolukaitse) ja töötamise põhimõtted. Liinide 1xTLA, 2xTLA, RLA ja nende töötamise põhimõtted. Voolu- ja pingetrafod releekaitse ja automaatika skeemides. Lülitamisseadmete (võimsuslüliti, mastivõimsuslüliti, kaugjuhitava lahk-ja koormuslüliti) abipinge

Lektor: Mart Makus

 

II PÄEV

 

9:00-10:30 Jaotusvõrgu dispetšijuhtimise struktuur. Jaotusvõrgu 0,4-35kV skeemide tingmärgid. Lülitamisseadmed ja nende operatiivasendid.

10:30-10:45 Kohvipaus

10:45-13:00 Lülitamiste korraldamine:

 • Operatiivkõnede pidamine
 • Lülitamiste üldalused
 • Uuentatud töökorraldus
 • Tööteade
 • Lülitamiskorraldus (kava)
 • TTLT teade
 • Sooritusluba
 • Töö alustamisluba

Töövõtja tööaja planeerimine ja tööde organiseerimine töökohal ning katkestuse aegadest kinnipidamine

 

13:00-13:45 Lõuna

13:45-15:15Võimsuslüliti, mastivõimsuslüliti, lahklüliti (lahutuspiitsata ja -piitsaga, ühefaasiline SZ-24), koormuslahklüliti, KJS vanker, lahkkaitsmed, lülitamisseade “Quic-sec” – nende otstarve ja lubatavad lülitamistoimingud koormus-, magneetimis-, laadimis-, maaühendus- ja tasandusvoolu lülitamisel

Madalpinge lülitamisseadmed (kaitse- ja koormuslüliti, vinnaklüliti, sularitega jadavinnaklüliti kilbis ja mastil, lahutusseade FD3300, E-FSD) – nende otstarve ja lubatavad lülitamisrežiimid

15:15-15:30 Kohvipaus

15.30-16.15 Lülitamisseadmetega lülitamise järjekord (ahelas võimsuslüliti, lahklüliti), KJS vankri operatiivasendid, VL operatiivasendite kontrollimine

Lektor Aivar Leppind

 

III PÄEV

 

9:00-10:30 0,4-20kV lülitamisseadmetega praktiline tutvumine, 6-20kV liinide hoolduseks väljalülitamine

10:30-10:45 Kohvipaus

10:45-12:15 6-20kV trafode hoolduseks väljalülitamine ühe ja kahe trafoga alajaamades; 6-20kV alajaamades elektriseadmete pingetuse kontroll ja maandamine.

12:15-13:00 Lõuna

13:00-14:30 üle 1000V paljas- ja isoleerjuhtmetega õhu- ning kaabelliinide pingetuse kontroll ja maandamine; kuni 1000V paljas- ja isoleerjuhtmetega õhuliinide pingetuse kontroll ja maandamine

Lektor: Aivar Leppind

14:30-14:45 Kohvipaus

14:45-16:15

Elektripaigaldistes kasutatavatele töö- ja kaitsevahenditele esitatavad nõuded (pingeindikaatorid, kantavad maandused, isoleerkindad jne)

Elektriseadmete (liinid, trafod) faseerimine. Faasijärgnevuse praktiline kontrollimine

Madalpinge töödel (kaablite ja liinijuhtmete vahetus, ümberühendamine jne). PEN-juhtme tähistamine

Lektor Kalev Kaldaru

 

IV PÄEV

 

9:00-13:00 Praktiline tegevus õppeseadmetel:

– operatiivdokumentide täitmine

– lülitamistoimingute sooritamine

– töökoha tähistamine

– töölelubamine

– töö lõpetamine

– tegevuste analüüs

13:00 Lõuna

14:00 Teadmiste kontroll

Lektorid:
Rein Vingal

Veljo Kruup

Aivar Leppind

Kalev Kaldaru

Detailid

Algus:
2 september kell 09:00
Lõpp:
5 september kell 17:00
Hind:
525€ KM-ta
Event Category:

Korraldaja

Eetel-Ekspert

Asukoht

Tööstuse 23
Tööstuse 23
Kiili,Eesti
+ Google Map