Koolituste lektorid

KOOLITUSED 0,4 – 20 kV JAOTUSVÕRGU ELEKTRIPAIGALDISTES
LÜLITAMISÕIGUSE KOOLITUS
Rein Vingal – Elektrilevi OÜ,
Mart Makus – Elektrilevi OÜ,
Üllar Viitkar – Elektrilevi OÜ,
Vladislav Aunapuu,
Veljo Kruup,
Kalev Kaldaru – Elektrilevi OÜ

35-110 kV LÜLITAMISÕIGUSE TAOTLEMISE KOOLITUS (Baaskoolitus)
Vladislav Aunapuu,
Veljo Kruup,
Aivar Leppind – Elektrilevi OÜ


ELEKTRIKU TÖÖOHUTUSKOOLITUS
Vladislav Aunapuu,
Veljo Kruup
Tauno Lehtveer – Elektrilevi OÜ

KAABELLIINIDE EHITUS JA KÄIT
Ando Kuusik – C-INTRADE OÜ,
Jaanus Otsman – Ensto Ensek AS

KAABLIPAIGALDAJA KOOLITUS
Ando Kuusik – C-INTRADE OÜ,
Jaanus Otsman – Ensto Ensek AS

MUHVIPAIGALDAJA KOOLITUS
Ando Kuusik – C-INTRADE OÜ,
Jaanus Otsman – Ensto Ensek AS, Kalev Palling

MUHVIPAIGALDAJA eksamieelne täiendkoolitus
Ando Kuusik – C-INTRADE OÜ,
Jaanus Otsman – Ensto Ensek AS,
Kalev Palling,
Ago Niidumaa – Elektrilevi OÜ

PAIGALDUS- JA KÄIDUELEKTRIKU TÄIEND- JA OHUTUSKOOLITUS
Vladislav Aunapuu,
Veljo Kruup
Tauno Lehtveer – Elektrilevi OÜ,
Paul Einaste Soe kodu OÜ

PINGEALUSTE TÖÖDE TEOSTAMISE OHUTUS- JA
TÖÖTEHNOLOOGIALANE KOOLITUS. KUNI 1 kV PINGESTATUD
ELEKTRIAPIGALDISES. (Baaskoolitus)
Rein Vingal – Elektrilevi OÜ,
Ando Kuusik – C-INTRADE OÜ,
Kalev Kaldaru Elektrilevi OÜ,
Vladislav Aunapuu

KUNI 1 kV PINGEALUSTE TÖÖDE OHUTUSKOOLITUS. (Täiendohutuskoolitus)
Rein Vingal – Elektrilevi OÜ,
Ando Kuusik – C-INTRADE OÜ,
Kalev Kaldaru Elektrilevi OÜ,
Vladislav Aunapuu

Kõrgepinge pingealuste tööde baaskoolitus
Rein Vingal – Elektrilevi OÜ,
Ando Kuusik – C-INTRADE OÜ,
Kalev Kaldaru Elektrilevi OÜ,
Vladislav Aunapuu
Polt –ja kruviliideste kasutamine elektripaigaldiste ehitamisel
Ago Niidumaa – Elektrilevi OÜ,
Kalev Kaldaru – Elektrilevi OÜ