Teaberaamat 7. Liigpingekaitse

Kõik nüüdisaja elektripaigaldised sisaldavad mikroelektroonikal põhinevaid seadmeid (arvuteid, monitore, audiovisuaalseadmeid jne) ning seadmeid, mille koosseisus on mikroelektroonikaahelaid (automaatjuhtimis-, mõõte-, signalisatsiooni- jms ahelaid). Sellised seadmed on äärmiselt tundlikud elektrivõrkudes ja juhistikes aeg-ajalt tekkivatele liigpingetele, kusjuures nende riknemine või hävimine liigpingete toimel võib kaasa tuua väga suuri majanduslikke kahjusid. Seetõttu on peaaegu kõigi elektriahelate kaitse liigpingete eest muutunud vältimatuks. Käesolevas teaberaamatus vaadeldakse madalpingejuhistikesse paigaldatavate liigpingekaitsevahendite valikut ja paigaldamispõhimõtteid. Raamat põhineb rahvusvahelise elektrotehnikakontserni ABB 2006 koostatud tehnilisel käsiraamatul Overvoltage Protection – Limitor Range – Technical Handbook, kuid teksti on kohendatud, arvestades Eesti olusid, ja oluliselt süstematiseeritud. Eesti keeles on valdkonna kohta seni ilmunud küll Endel Ristheina Madalpingepaigaldiste liigpingekaitse, mis põhineb aastal 2002 kehtinud standarditel. Praegu kehtivad standardid on veel kahjuks tervikuna eesti keelde tõlkimata. Ka seda lünka on nüüd täitmas käesolev teaberaamat, milles kehtivad standardid on lühidalt kokku võetud. Raamat on skeemide ja muude selgitavate joonistega rohkelt illustreeritud. Käesolev raamat on eriti vajalik elektripaigaldiste projekteerijatele, kuid ka paigaldusettevõtetele, paigaldiste kasutajatele ja kõigile elektriala töötajatele, kes liigpingekaitse probleemidega kokku puutuvad. Raamat sobib kasutamiseks kõigi astmete õppeasutuste elektrotehnika erialade sellekohastes õppeainetes.

8,95  KM'ta