Teaberaamat 6. Teejuht traadita ühiskonda – mobiil

Mobiilside on muutunud universaalseks kommunikatsioonikanaliks, mis võimaldab ka energiasüsteemides traadita kaugseiret ja -juhtimist. Teaberaamat nr 6 püüab täita senist lünka ja avab sarja uue rubriigi – Kommunikatsioon. Tänapäevaste mobiilide tegelikud võimalused jäävad ammendava ülevaate puudumisel enamasti kasutamata. Tehnilise eriharidusega spetsialistidel ei ole liigne tunda ka mobiilside põhialuseid. Kuid see mobiilsidetehnikat ja mobiile käsitlev teaberaamateraamat ei ole mõeldud siiski mitte ainult spetsialistidele, vaid ka laiale lugejate ringile, kes soovivad valida uut mobiiltelefoni, võrguoperaatorit ja teenusepaketti või kasutada mobiili näiteks hoopis koduste valveseadmete kaugjuhtimiseks ja nendest saabuva info vastuvõtmiseks. Ka on see raamat kasutatav abimaterjalina elektroonika ja IT ning nendega külgnevate erialade õppuritele. Raamatu esimene osa kirjeldab mobiilide lisaomadusi ja püüab anda võimalikult ammendavat ülevaadet sellest, mida tänapäevased mobiilid üldse võimaldavad. Raamatu teine osa eeldab lugejalt mõningaid tehnilisi eelteadmisi ja sisaldab niisuguseid valdkondi nagu GSM-süsteem, arvutiga ühendamine, kiire andmeside ja mobiilne Internet, mobiilide kolmas põlvkond, mobiili ja pihuarvuti sümbioos, mobiilside tehnilised rakendused. Raamatu lõppu on lisatud valdkonna olulisemate mõistete sõnastik ja aineloend.

10,23  KM'ta