Elamute elektripaigaldised

Käesoleva raamatu autorite kollektiiv on püüdnud raamatus esitada kõik olulisemad andmed, nõuded ja soovitused elamutes kasutatavate elektriseadmete ja nende paigaldamise kohta, kirjeldada elektriohutus-, töökindlus-, tuleohutus-, ja turvalisusnõuete täitmisviise, elamute elektripaigaldiste ühendamist elektrivõrguga, elektrienergia arvestust ja paigaldiste kontrolliviise. Arvesse on võetud nii Eesti seadusi (elektriohutusseadust, elektrituruseadust jm.) ning Eestis ülevõetud Euroopa ja ülemaailmseid standardeid. Silmas on seejuures peetud eeskätt elektripaigaldiste kasutajate ja haldajate vajadusi, kui ka projekteerijad ja ehitajad peaksid sellest raamatust midagi enda jaoks arvessevõtmiseks leidma. Raamat peaks olema kasulik ka elektriala õppimisel nii kutsekoolides kui ka tehnikumides.

21,73  KM'ta

Laost otsas